Кран шаровой КШ, КШЗ, КШН, КШТ, КШЦ

Кран шаровой КШ, КШЗ, КШН, КШТ, КШЦ
ДУ:
50
РУ:
70
Цена:
5000